Informatie

Informatie

Een geheim is het al lang niet meer: we zijn er dan ook veel te trots op! Chiro Hombeek en Jeugdhuis Hoje bereiden zich voor om te verhuizen naar splinternieuwe lokalen op een rustige, groene locatie in Hombeek!

De bouwheer en latere beheerder van de lokalen is vzw Hoje De Bergen; een onafhankelijke, Hombeekse vereniging die samen met de Chiroleiding en jeugdhuisvrijwilligers het engagement van dit project is aangegaan om alles mee in goede banen te leiden.

Wie bouwt deze lokalen?

Om de bouw en het beheer van de nieuwe lokalen in goede banen te leiden hebben we met een aantal Chiro- en jeugdhuissympathisanten een vzw opgericht: vzw Hoje De Bergen. Op dit moment bestaat onze vzw uit 14 personen die samen met de Chiroleiding en jeugdhuisvrijwilligers betrokken zijn bij het bouwproject.

Voor wie gaan ze dienen?

Zowel de Chirojongens, Chiromeisjes als het jeugdhuis kunnen in het nieuwe gebouw terecht. Daarnaast zal er een polyvalente zaal zijn die voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt. Ook voor andere toepassingen van de parochie staan de lokalen en opslagruimtes ter beschikking.

En hoe gaan we daarin slagen?

De gebouwen komen er met de steun van Stad Mechelen en de vzw VPW Mechelen (het bisdom). Die laatste zijn de eigenaars van onze huidige lokalen en doen ook een bijdrage aan de nieuwe. De grond werd voor ons gekocht door de Kerkfabriek.

Uiteraard doen ook Chiro en Jeugdhuis hun inbreng, en zal door sponsoring van particulieren en bedrijven geprobeerd worden om de nodige centjes bij elkaar te krijgen.

Ons bouwproject in de pers

Ons nieuwbouwproject kon de afgelopen jaren ook regelmatig rekenen op belangstelling in de pers. We verzamelden een overzicht en publiceerden het op deze pagina!